Personal Democracy Forum CEE 2017 w Gdańsku

Trwa otwarty nabór propozycji tematów warsztatowych oraz wniosków na dofinansowanie udziału w konferencji Personal Democracy Forum CEE 2017, która w dniach 6 i 7 kwietnia br. odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

 

 

Jest to już piąta edycja konferencji. Tym razem stanowić ona będzie próbę diagnozy obecnego systemu demokratycznego i umożliwi wymianę doświadczeń i idei m.in. w zakresie podnoszenia zaangażowania obywatelskiego oraz przejrzystości w życiu społecznym i politycznym dzięki wsparciu nowych technologii.

 

Przez dwa dni będzie można uczestniczyć w wystąpieniach prelegenckich, interaktywnych warsztatach i sesjach panelowych. Ponadto organizatorzy zapewniają transmisję online, a nagrania z wystąpień zostaną udostępnione dla szerokiej publiczności. Przewidywane są również wydarzenia towarzyszące.

 

Piąta edycja Personal Democracy Forum będzie także platformą wymiany idei i doświadczeń aktywistów m.in. regionu Europy Środkowo-Wschodniej zajmujących się zwiększaniem zaangażowania obywatelskiego i przejrzystości w życiu społecznym i politycznym przy wsparciu nowych technologii.

 

Organizatorzy konferencji zapraszają do składania propozycji tematów warsztatów drugiego dnia konferencji działaczy społecznych, aktywistów, badaczy oraz przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych, nauki, mediów, biznesu i start-upów w ramach poniższych tematów:

  • Civic Tech;

  • Innowacje społeczne;

  • Nowe media dla reaktywowania demokracji i poszanowania praw człowieka.

 

Zainteresowani mogą zaproponować interaktywny warsztat lub zgłosić się do moderowania stolika World Café. Nabór trwa do 27 stycznia br.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji mogą ubiegać się o dofinansowanie podróży oraz noclegów podczas Personal Democracy Forum CEE 2017. Szczegóły dostępne są na stronie konferencji.

 

Strona konferencji: http://pdfcee17.pl/pl/#start.Polecane filmy