Nabory wniosków w ramach Trzeciego Programu w dziedzinie zdrowia

Nabory w ramach Trzeciego Programu UE w dziedzinie zdrowia (2014-2020). Aplikacje należy wypełnić on-line na portalu dla uczestników do 15 czerwca 2017 r.

 

I. Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie wkładu finansowego na konkretne działania  -  dotacje na projekty

O ten rodzaj dofinansowania mogą ubiegać się:

 • organizacje mające osobowość prawną, w tym: organy publiczne i podmioty sektora publicznego w szczególności instytucje badawcze i zajmujące się ochroną zdrowia;
 • uniwersytety i szkoły wyższe;
 • organizacje pozarządowe.

 

Budżet na 2017 r. wynosi 250 000 euro. W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie w wysokości od 60% do 80% kosztów kwalifikowalnych.

 

 

 

II. Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie wkładu finansowego na funkcjonowanie organizacji pozarządowych - dotacje na działalność

Dotacje mogą być przyznawane organizacjom pozarządowym, które realizują jeden lub kilka celów szczegółowych programu w dziedzinie zdrowia. W wyniku naboru zostaną zawarte czteroletnie umowy o partnerstwie (FPA) obejmujące lata od 2018 do 2021, w szczególności w następujących obszarach:

 • profilaktyka i uwarunkowania zdrowotne;
 • choroby przewlekłe;
 • nowotwory;
 • demencja;
 • rzadkie choroby;
 • HIV/AIDS, gruźlica, zapalenie wątroby;
 • dostęp do opieki zdrowotnej;
 • substancje pochodzenia ludzkiego.

 

Budżet na 2017 r. wynosi 5 000 000 euro. W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie w wysokości od 60% do 80% kosztów kwalifikowalnych.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (Chafea).

Wszelkie pytania należy przesyłać na adres CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu.

 

AAL Active and Assisted Living Programme - nabór wniosków na badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z demencją. Aplikacje należy wypełnić on-line poprzez system elektroniczny do 24 maja 2017 r., godz. 17:00.

 

 

 

Temat: "Packages integrating different solutions based on ICT to support active, healthy and independent living of older adults”.

 

Celem głównym programu jest stymulacja generowania innowacyjnych produktów, usług i systemów opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ICT), by zapewnić komfortowe funkcjonowanie ludzi starszych poprzez:

 • przedłużenie okresu, w którym ludzie starsi mogą żyć w lepszych warunkach poprzez zwiększenie ich samodzielności, pewności siebie oraz mobilności,
 • pomoc w zachowaniu dobrego stanu zdrowia i samodzielnego funkcjonowania osób starzejących się,
 • promocję lepszego i zdrowszego trybu życia osób starszych,
 • pomoc opiekunom, rodzinom i organizacjom opiekuńczym,
 • pobudzanie efektywności i produktywności wykorzystywanych zasobów w starzejących się społecznościach.

 

Budżet

 • Całkowity orientacyjny budżet projektu ma wynosić - 5 mln EUR
 • Maksymalna wysokość dofinansowania z AAL - 2,5 mln EUR

 

Kontakt do wszystkich punktów krajowych można znaleźć na stronie http://www.aal-europe.eu/contacts/national-contact-persons/.

 

 

 

Materiały do pobrania

 

Otwarte nabory wniosków w ramach realizowanego Programu Prac 2016-2017 - Horyzont 2020, które obejmują:

H2020-SC1-2016-2017 PERSONALISED MEDICINE / Termin składania wniosków do 11 kwietnia 2017 r., godz. 17:00.

 

 

 

SC1-HCO-03-2017 – Implementing the Strategic Research Agenda on Personalised Medicine:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hco-03-2017.html

 

 

 

SC1-HCO-07-2017 – Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) prevention and management of mental disorders:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hco-07-2017.html

 

SC1-HCO-08-2017 – Actions to bridge the divide in European health research and innovation:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hco-08-2017.html

 

SC1-PM-03-2017 – Diagnostic characterisation of rare diseases:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-03-2017.html

 

SC1-PM-11-2016-2017 – Clinical research on regenerative medicine:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-11-2016-2017.html

 

 

 

SC1-PM-20-2017 – Methods research for improved health economic evaluation:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-20-2017.htmlPolecane filmy