Młodzieżowa sesja plenarna "Twoja Europa - Twoje zdanie!"

Zmniejszenie ilości odpadów spożywczych, walka z nacjonalizmem, zwiększenie zainteresowania zagadnieniami politycznymi w Europie poprzez wykorzystanie potencjału mediów społecznościowych - to niektóre zalecenia, jakie uczestnicy młodzieżowej sesji plenarnej "Twoja Europa - Twoje zdanie!” skierowali do decydentów politycznych. 30 marca w Brukseli Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) gościł stu utalentowanych uczniów z 33 szkół z UE28 oraz z 5 krajów kandydujących.

 

Na tym zorganizowanym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wydarzeniu młodzieżowym zebrała się grupa stu utalentowanych uczniów szkół średnich z 33 szkół z UE 28 oraz z 5 krajów kandydujących, by dzielić się nowymi i innowacyjnymi pomysłami dotyczącymi kierunku, w którym UE powinna podążać w nadchodzących latach.

 

Zdaniem wielu osób młode pokolenie uosabia jedynie wykluwającą się na ich oczach przyszłość - powiedziała Andri Pandoura, siedemnastoletnia laureatka tegorocznej edycji młodzieżowego konkursu na esej. Tak jednak nie jest. Reprezentujemy teraźniejszość - teraźniejszość, którą obchodzi świat i która ma potencjał, by go zmienić, albo przynajmniej podjąć się tej zmiany. Dlatego musimy więcej inwestować w szkolenia, programy i konferencje dla młodzieży oraz, co najistotniejsze, w większym stopniu ufać młodemu pokoleniu.

 

Grupa młodych ludzi omówiła najważniejsze obecnie zagadnienia, w tym bezrobocie młodzieży, integrację migrantów, nierówności społeczne i te związane z nierównym traktowaniem płci, środowisko, ożywienie koniunktury, terroryzm i bezpieczeństwo. Następnie przedstawiła dziesięć konkretnych propozycji dla decydentów politycznych.

 

Po burzliwej i ożywionej dyskusji nad różnymi wnioskami uczniowie doszli do porozumienia w sprawie trzech priorytetów mających ulepszyć przyszłość Unii Europejskiej:

  • zmniejszenie ilości odpadów spożywczych, aby pomóc ubogim i upowszechniać zrównoważony rozwój;
  • walka z nacjonalizmem poprzez interaktywne kształcenie i uzgodniony na szczeblu międzynarodowym program nauczania historii;
  • zwiększenie zainteresowania zagadnieniami politycznymi w Europie poprzez wykorzystanie potencjału mediów społecznościowych i edukacji, wprowadzenie atrakcyjnych treści oraz utworzenie "Dnia Europy” w szkołach.

 

Członkowie EKES-u i decydenci polityczni byli pod wrażeniem nieszablonowego toku myślenia młodych uczniów i ich rozważań na temat najważniejszych kwestii wpływających obecnie na europejskie społeczeństwa.

 

Jesteście naszą teraźniejszością i przyszłością, a Europa Was potrzebuje - zwrócił się do nich wiceprzewodniczący EKES-u Gonçalo Lobo Xavier w swoim przemówieniu inauguracyjnym. Bezcenne jest to, że zostaniecie wysłuchani bez względu na przekonania, rasę czy kolor skóry. Najważniejsze jest bowiem poznanie ludzi ze wszystkich krajów i zajęcie własnego stanowiska w sprawie przyszłości Europy.

 

Priorytety naszej młodzieży

Uczniowie wyrazili duże zaniepokojenie zagadnieniami środowiska i ubóstwa oraz zagłosowali za wnioskiem mającym na celu ograniczanie marnotrawienia żywności i pomoc zubożałym. Jeden z uczniów opowiadających się za zwycięskim wnioskiem stwierdził: Pilnie potrzebny jest większy nadzór nad przetwarzaniem produktów rolnych, by odróżnić żywność bezpieczną od niebezpiecznej. UE nie zrobiła wystarczająco dużo na rzecz zmniejszenia ilości odpadów i przekazywania produktów rolnych schroniskom dla osób ubogich.

 

Za jedno z najważniejszych narzędzi mające pomóc w rozwiązaniu obecnych problemów i zagrożeń uznano edukację. Nasz problem polega na tym, że obywatele stracili wiarę w UE - powiedział inny młody uczestnik, który zaproponował utworzenie edukacyjnego "Dnia Europy” w szkołach, by poszerzać wspólną wiedzę na temat UE i zachęcać do dyskusji.

 

Omówiono również nasilenie się nastrojów nacjonalistycznych w wielu państwach członkowskich wywołane przez obawy związane z migracją, bezrobociem czy terroryzmem. Z myślą o ich zwalczaniu młodzi delegaci zaproponowali, by wyasygnowano środki unijne na opracowanie uzgodnionego na poziomie międzynarodowym programu nauczania historii Europy, aby uczyć dzieci naszej wspólnej historii i wartości, które nas łączą.

 

Grupa młodych ludzi podsunęła pomysł utworzenia krajowych organizacji mających pomóc w integracji uchodźców, które korzystałyby ze wsparcia finansowego i logistycznego UE: Potrzebujemy programu edukacyjnego, dzięki któremu uchodźcy będą poznawali naszą, a my ich kulturę. A to dlatego, że jeżeli oni będą wiedzieć, kim jesteśmy, ale my nie będziemy wiedzieć, kim są oni, zawsze będziemy się ich bać i wielokulturowość nigdy nie stanie się rzeczywistością.

 

Uczniowie nawiązali również do konieczności pobudzania przedsiębiorczości ludzi młodych poprzez szkolenia i staże zawodowe oraz podkreślili, że tylko wspieranie przedsiębiorczości przez nasze państwa może rozwiązać problem bezrobocia i podnieść jakość życia

 

Stanowisko młodych ma zostać uwzględnione

EKES zadba o to, by propozycje młodzieży dotyczące lepszej przyszłości UE dotarły do prawodawców poprzez uwzględnienie ich w opiniach Komitetu i przesłanie Komisji Europejskiej trzech zaleceń, na które zagłosowało najwięcej uczniów. Ponadto delegacja uczniów, którzy wzięli udział w młodzieżowej sesji plenarnej, zaprezentuje zwycięskie propozycje podczas Dni Społeczeństwa Obywatelskiego EKES-u w dniach 26–27 czerwca br.

 

W swoim przemówieniu podsumowującym członkini EKES-u Evangelia Kekeleki stwierdziła: Dyskusja z Wami, młodym pokoleniem, jest fascynująca, podobnie jak wsłuchiwanie się w Wasze pomysły. Jestem dzisiaj w pełni przekonana, że jesteście dobrymi spadkobiercami mojego pokolenia. Możecie zbudować inną Europę, Europę wartości i solidarności, Europę działającą na rzecz swoich obywateli, a nie tylko kierującą się interesami finansowymi. To do Was należy stworzenie Europy, na którą zasługujecie.

 

Uczestnicy z Polski 

Polskę reprezentowało troje uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu. Wzięli oni udział w młodzieżowej sesji plenarnej "Twoja Europa - Twoje Zdanie1”, a także mieli okazję nawiązać znajomości z młodzieżą z całej Europy, zwiedzić Brukselę, poznać funkcjonowanie instytucji unijnych od podszewki. O swoich wrażeniach opowiedzieli Eurofaktom.Polecane filmy