Etap finałowy XII edycji Olimpiady "Gwiezdny Krąg"

6 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Słupsku odbył się etap finałowy XII edycji Ogolnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg", do którego zakwalifikowało się 11 uczestników. Finalistów, którzy przyjechali do Słupska, przywitała Krysytna Danilecka-Wojewódzka – II Zastępca Prezydenta Miasta Słupska, wspominając czas powstania Olimpiady i życząc wszystkim powodzenia.

 

Finał składał się z dwóch części: testu pisemnego i odpowiedzi ustnej. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało pięcioosobowe jury, w skład którego weszli:

  • Rafał Szyndlauer z Przedstawiciesltwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce jako przewodniczący;

  • Rafał Kuligowski – ekspert Team Europe;

  • Małgorzata Matkowska – specjalistka ds. europejskich ze Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej";

  • Agnieszka Wardowska-Pucułek – koordynatorka Centrum Dokumentacj Europejskiej w Słupsku;

  • Oskar Pawlicki ze Słupskiego Instytutu ds. Młodzieży.

 

Prace jury wspomagał Jacek Adler – koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk.

 

W teście pisemnym finaliści musieli zmierzyć się z 20 otwartymi zadaniami w czasie 1,5 godz. Zagadnienia ujęte w teście dotyczyły m.in. historii integracji europejskiej, systemu instytucjonalnego, prawa unijnego, rynku wewnętrznego, obywatelstwa Unii Europejskiej, dziesięciu priorytetów Komisji Europejskiej oraz wydarzeń bieżących.

 

Po teście nastąpiła przerwa na lunch, a już po niej finaliści przystąpili do drugiej części konkursu – odpowiedzi ustnej. Każdy z uczestników po kolei odpowiadał przed jury na trzy wylosowane przez siebie pytania.

 

Odpowiedzi finalistów były na wysokim poziomie. Wykazali się oni obszarną wiedzą na temat tak złożonego organizmu, jakim jest Unia Europejska. Nie były im także obce treści w zakresie wydarzeń bieżących oraz problemy z jakimi zmaga się Unia.Polecane filmy