Uroczysta Gala XII edycji Olimpiady "Gwiezdny Krąg"

Tak, jak w przypadku wcześniejszych edycji, XII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg” zorganizowana przez Miasto Słupsk, Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej” i Słupski Instytut ds. Młodzieży zakończyła się Uroczystą Galą Wręczenia Nagród, która odbyła się 7 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

 

Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Posłowie do Parlamentu Europejskiego: Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Krystyna Łybacka, Róża Thun, Danuta Jazłowiecka, Lidia Geringer de Oedenberg, Jerzy Buzek, Michał Boni i Krzysztof Hetman.

 

Galę rozpoczął "Odą do radości" międzyszkolny chór, w skład którego wchodzą uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 i II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Słupsku. Następnie zgromadzonych gości przywitał Robert Biedroń – Prezydent Miasta Słupska, podkreślając jak ważnym wydarzeniem była dla miasta organizacja Olimpiady oraz jak istotne są w dzisiejszych czasach solidarność europejska i wiedza o Unii Europejskiej.

 

Swoją obecnością galę uświetnili Rafał Szyndlauer z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce, który był przewodniczącym składu jury podczas finału, Róża Thun i Janusz Lewandowski – Posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz Czesław Elzanowski - Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego V kadencji.

 

Rafał Szyndlauer wyraził swoją wielką radość, że po raz koleny mógł wziąć udział jako przedstawiciel Komisji Europejskiej w tym wydarzeniu i czynnie zaangażować się w prace. Europosłowie odnieśli się z kolei do potrzeby podejmowania tego typu działań, które przyczyniają się do pogłębiania świadomości europejskiej wśród młodych ludzi i zachęcają ich do angażowania się w sprawy unijne.

 

Każdy z finalistów tegorocznej edycji Olimpiady był zwycięzcą. Tróje najlepszych w nagrodę otrzyma wyjazdy do staże do Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Bruskeli ufundowane przez Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej". Pozostali finaliści odbędą wyjazdy studyjne do Bruskeli ufundowane przez europosłów Jarosława Wałęsę i Janusza Lewandowskiego.

 

A oto lista laureatów XII edycji Olimpiady "Gwiezdny Krąg":

 • I miejsce – Karol Piwoński z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie;

 • II miejsce – Małgorzata Mróz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie;

 • III miejsce – Jakub Kocjan z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie;

 • IV miejsce – Katarzyna Rybarczyk z II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu;

 • V miejsce – Rafał Ramut z Liceum Ogólnokształcącego nr VII we Wrocławiu;

 • VI miejsce – Robert Lisiewicz z Zespołu Szkół Akademickich w Zielonej Górze;

 • VII miejsce – Aleksandra Filipiak z LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie;

 • VIII miejsce – Dominik Puchała z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie;

 • IX miejsce – Kacper Miller z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Poitechniki Łódzkiej w Łodzi;

 • X miejsce – Klaudia Badzyńska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie;

 • XI miejsce – Karol Lebiedziński z XXI Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie.Polecane filmy