Szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

W dniu 5 maja 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Słupsku, w ramach Święta Europy, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, zorganizował dla słupskich gimnazjalistów "Szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej”.

 

Konkurs miał na celu sprawdzenie wiadomości z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, popularyzację tematyki związanej z Unią Europejską, kształtowanie postaw obywatelskich, rozwijanie zainteresowań problematyką europejską oraz kształtowanie szacunku do historii, kultury i tradycji.

 

W konkursie wzięli udział uczniowie z następujących szkół:

  • Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Słupsku;

  • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Orła Białego w Słupsku;

  • Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku;

  • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Ireny Sendler.

 

Uczniów przed rozpoczęciem konkursu przywitała Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka – Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Słupska.

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała trzyosobowa komisja w składzie:

  • Jacek Adler – koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk;

  • Arkadiusz Kawałko i Marzena Studzińska – pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.

 

Konkurs poprzedziły eliminacje przeprowadzone w szkołach, których celem było wyłonienie pięcioosobowych grup reprezentujących daną placówkę.

 

Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z sześcioma zadaniami o różnym poziomie trudności. Zadania wymagały dobrej znajomości podstawowych informacji dotyczących Unii Europejskiej, jak również bardziej szczegółowych. Nie obyło się także bez wiedzy z języka polskiego i historii. Zadania dotyczyły m.in. symboli unijnych, systemu instytucjonalnego, waluty euro, historii integracji oraz idei zjednoczonej Europy.

 

Zwycięzcą konkursu został Michał Znaniecki z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Orła Białego w Słupsku, który najlepiej poradził sobie z konkursowymi zadaniami.

 

Nagrodą główną dla zwycięzcy był czytnik e-book.

 

Drugie miejsce przypadło Michałowi Kowalczykowi z Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego, a na trzecim miejscu uplasował się Kamil Sikorski z Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku.

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Dziękujemy także ich opiekunom za zaangażowanie w przedsięwzięcie.Polecane filmy