Debata "Wizje przyszłości Europy"

Z okazji Dnia Europy, w dniu 9 maja 2017 r. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, Centrum Dokumentacji Europejskiej w Słupsku i Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku zorganizował otwartą debatę pn. "Wizje przyszłości Europy", która odbyła się w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.

 

Celem, który przyświecał organizacji debaty, było omówienie problematyki związanej z dalszym funkcjonowaniem Unii Europejskiej przez pryzmat kryzysów, które ją dotknęły oraz związane z tym refleksje zawarte w "Białej Księdze w sprawie przyszłości Europy".

 

Goścmi debaty, którzy wystąpili w roli prelegentów, byli:

  • prof. nadzw. dr hab. Michał Polak – dziekan Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej;

  • dr Marek Bednarz – adiunkt w Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku;

  • mgr Stanisław Stefański – wieloletni nauczyciel historii i WOS-u w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

 

Debatę poprowadziła Pani Aleksandra Adler – nauczycielka z Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku, koordynatorka projektu pn. "Praktyki w dobrym stylu" realizowanego w ramach programu Erasmus+.

 

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przyczyn i skutków dotychczasowych kryzysów, z którymi zmagała i wciąż zmaga się Unia Europejska. Następnie prelegenci zwrócili uwagę na współczesne zagrożenia dla zjednoczonej Europy, wśród których wymienili m.in. Brexit, kryzys uchodźczy, populizm oraz wybory w poszczególnych państwach członkowskich.

 

Trzecia część debaty dotyczyła bezpośrednio zaprezentowanej przez Komisję Europejską w marcu br. "Białej Księgi w sprawie przyszłości Europy", czyli 5 scenariuszy dotyczących przyszłości Unii Europejskiej 27 państw do 2025 r.:

  • Scenariusz 1. Kontynuacja;

  • Scenariusz 2. Nic poza jednolitym rynkiem;

  • Scenariusz 3. Ci, którzy chcą więcej, robią więcej;

  • Scenariusz 4. Robić mniej, ale efektywniej;

  • Scenariusz 5. Robić wspólnie znaczniej więcej.

 

Każdy z prelegentów wypowiedział się w kontekście wybranego przez siebie rozwiązania i szczegółowo argumentował swój wybór.

 

Bardzo ważne okazało się spojrzenie na przyszłość Unii Europejskiej z perspektywy czysto historycznej, które powzwoliło lepiej przedstawić obecną sytuację Europy.

 

Na zakończenie spotkania zaproszeni goście podzielili się ze zgromadzoną publicznością swoimi refleksjami jednogłośnie stwierdzając, że tylko zjednoczona Europa może przezwyciężyć istniejące problemy.

 

W debacie uczestniczyli uczniowie ze słupskich gimnazjów, liceów i techników.

 

Przedsięwcięzie zostało przygotowane przez Jacka Adler – koordynatora Puntku Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk.Polecane filmy