Spotkanie informacyjne w Słupsku pn. "Wsparcie dla osób 50+ - perspektywa finansowa 2014-2020"

W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 29 czerwca 2017 r. poświęcone możliwościom wsparcia dla osób powyżej 30. roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
 

W programie spotkania m.in.:

  • ​jak założyć działalność gospodarczą dzięki Funduszom Europejskim;
  • podnieś swoje kwalifikacje i kompetencje – czyli możliwości  rozwoju zawodowego dzięki szkoleniom i kursom językowym, komputerowym i zawodowym;
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich;
  • wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku dla osób 50+ czyli możliwości skorzystania z dotacji, szkoleń, staży, doposażenia stanowiska pracy lub z  dofinansowania do wynagrodzenia;
  • porady Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ABC składek ZUS oraz zmiany w ustawie emerytalnej;
  • programy profilaktyki zdrowotnej współfinansowane z Funduszy Europejskich;
  • zdrowie na plus – czyli porady dietetyka. Możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji Poradni Promocji Zdrowia (pomiar ciśnienia tętniczego oraz poziomu glukozy, analiza składu masy ciała).
 
Miejsce i termin spotkania
Spotkanie odbędzie się w czwartek 29 czerwca 2017 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3), w godz. 09:00–13:00. 

 

Zgłoszenia
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 27 czerwca wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.

 
 
​​Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. 
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 
Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 Polecane filmy