Liczba ludności UE została oszacowana na prawie 512 mln

Dnia 1 stycznia 2017 r. liczbę ludności Unii Europejskiej oszacowano na 511,8 mln, wobec 501,3 mln w dniu 1 stycznia 2016 r. W ciągu 2016 r. odnotowano na terenie Wspólnoty 5,1 mln uchodźców, co oznacza, że naturalna zmiana populacji Unii była neutralna.

 

Zmiana populacji (pozytywna, licząca 1,5 miliona mieszkańców) wynika z migracji netto. Z 82,8 mln mieszkańców (czyli 16,2% ogółu ludności Unii w dniu 1 stycznia 2017 r.), Niemcy są najbardziej zaludnionym państwem członkowskim, przed Francją (67,0 mln lub 13,1%), Wielką Brytanią (65,8 mln lub 12,9%), Włochami (60,6 mln lub 11,8%), Hiszpanią (46,5 mln lub 9,1%) i Polską (38,0 mln lub 7,4%).

 

W pozostałych państwach członkowskich dziewięć z nich ma udział w liczebności populacji Unii pomiędzy 4% i 1,5%, a trzynaście – poniżej 1,5%.

 

Dane te zostały opublikowane przez Eurostat – urząd statystyczny Unii Europejskiej w zwiąku ze Światowym Dniem Ludności przypadającym 11 lipca.Polecane filmy