Lekcja europejska z podopiecznymi z Placówki Wsparcia Dziennego nr 3 i Placówki Wsparcia Dziennego nr 4 w Słupsku

Kolejna wakacyjna lekcja europejska za nami. We wtorek 1 sierpnia 2017 r. w Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku (ul. Podgórna 1/1) konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk przeprowadził zajęcia z podopiecznymi Placówki Wsparcia Dziennego nr 3 i Placówki Wsparcia Dziennego nr 4 w Słupsku pt. "Witaj w Unii Europejskiej!".

 

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multiedialnej, w której zawarte zostały najważniejsze informacje i odpowiedzi na pytania czym jest Unia Europejska i co to jest obywatelstwo europejskie. Dzieci poznały również siedem najważniejszych unijnych symboli: motto "Zjednoczeni w różnorodności", hymn "Oda do radości", flagę, Dzień Europy (przypadający corocznie 9 maja), maskotkę UE – stonogę Syriusza, walutę UE, czyli euro oraz paszport europejski.

 

Młodzi Europejczycy, wysłuchawszy wykładu, rozpoczęli dyskusję na temat używania paszportu europejskiego i podróżowania po Europie.

 

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do rozwiązywania zadań, na które złożyły się wykreślanki, krzyżówki i kolorowanki.

 

Na zakończenie, w formie nagrody za prawidłowo rozwiazane zadania, dzieci otrzymały od konsultanta Europe Direct – Słupsk europejskie gadżety.Polecane filmy