Konkurs wniosków na Granty operacyjne w programie "Europa dla obywateli"

Agencja Wykonawcza EACEA opublikowała ogłoszenie o konkursie wniosków na Granty operacyjne w programie "Europa dla obywateli". Granty operacyjne to dotacje na działalność - wsparcie strukturalne dla europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego i think tanków, działających na poziomie europejskim w obszarach związanych z celami programu, zgodnie z tematyką komponentów Pamięć o przeszłości Europy oraz Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie.

 

Celem konkursu jest wyłonienie i wybór organizacji działających na skalę europejską, które poprzez swoje stałe, zwykłe i regularne działania wymiernie przyczyniają się do osiągnięcia celów programu "Europa dla obywateli". Wybrane organizacje otrzymają wsparcie strukturalne - dotację na działalność mającą służyć współfinansowaniu kosztów operacyjnych i umożliwiającą danemu podmiotowi prowadzenie niezależnej działalności oraz wdrożenie szeregu działań w ramach celów programu "Europa dla obywateli" i jego Komponentów.

 

Termin ubiegania się o dofinansowanie mija 18 października br. o godz. 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli. Zaproszenie do składania wniosków oraz szczegółowe informacje, warunki konkursu i opis jego kryteriów, szczegółowa instrukcja dotycząca aplikowania znajdują się na stronie internetowej Agencji Wykonawczej w ogłoszeniu o naborze wniosków.Polecane filmy