Nabór wniosków dot. współorganizacji konferencji Green Week 2018

Komisja Europejska (KE) rozpoczyna przygotowania do kolejnej edycji konferencji wysokiego szczebla Green Week 2018 (Zielony Tydzień), najważniejszego wydarzenia UE dot. ochrony środowiska i działań na rzecz klimatu. Przyszłoroczny temat konferencji to Green Cities for a Greener Future, czyli podkreślenie roli miast jako jednych z najważniejszych podmiotów w stawianiu czoła globalnym wyzwaniom środowiskowym, takim jak jakość powietrza, gospodarka odpadami i zasobami wodnymi, zmiany klimatu, czy tworzenie zielonej infrastruktury. Wydarzenie zaplanowano w terminie 21-25 maja 2018 r.

 

Obecnie Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków dla organizacji, które chciałby zorganizować we współpracy z KE sesję otwierającą (21 maja 2018) i/lub ceremonię zamknięcia (25 maja 2018) Green Week w swoim mieście. Stanowi to doskonałą okazję do promocji swojej organizacji, a także stosowanych rozwiązań, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju oraz łagodzenia zmian klimatu w danym mieście. Komisja Europejska gotowa jest pokryć część kosztów potrzebnych do organizacji wydarzenia.

 

Aplikacje można przesyłać drogą internetową do dnia 3 listopada 2017 r. Link do aplikacji: https://www.eugreenweek.eu/submit-your-proposal.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://www.eugreenweek.eu/call-for-proposals-2018.

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się bezpośrednio z organizatorami Green Week 2018 pod adresem mailowym: ENV-GW-OFFICIAL-EVENTS@ec.europa.eu.Polecane filmy