Kurs na rozwój

"Kurs na rozwoj" to program zwiększania uczestnictwa w kształceniu ustawicznym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i pracowników (małych przedsiębiorstw, tj. zatrudniających do 250 osób) oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej takich jak fundacje, stowarzyszenia, KIS, CIS itp.

 

Głównym celem "Kursu na rozwój" jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej (25 lat i więcej), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Kursy skierowane są do osób zamieszkałych na terenie całego województwa pomorskiego.

 

Skorzystać można z następujących kursów:

  • językowych - język angielski i język niemiecki;

  • komputerowych/informatycznych ECDL;

  • prawa jazdy na kat. D, C+E oraz wiele innych, pozwalających nabyć kwalifikacje niezbędne na rynku pracy.

 

Organizatorem projektu jest firma KOMPASS Consulting.

 

Biuro projektu

ul. Sobieskiego 227/22

84-200 Wejherowo

 

Informacje i zapisy pod numerami telefonów: 500 385 660 lub 516 444 752.

 

Więcej informacji

 

http://kursnarozwoj.kompass-consulting.pl

kursnarozwoj-pom@kompass-consulting.pl

https://www.facebook.com/Kurs-na-rozw%C3%B3j-1924385861110601/

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Polecane filmy