26 października rozmawialiśmy o Erasmusie+

26 października 2017 r. odbyła się w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku otwarta debata "Mobilność i rozwój zawodowy młodzieży w programie Erasmus+".

 

Organizatorami debaty były Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk i Centrum Dokumentacji Europejskiej w Słupsku.

 

Celem debaty było przybliżenie młodym ludziom, którzy nie mieli jeszcze sposobności uczestniczyć w programie, idei, która przyświecała powstaniu Erasmusa, popularyzacja uczestnictwa w tym programie oraz promocja rezultatów dotychczasowych projektów dotyczących mobilności i rozwoju zawodowego uczniów, które zostały zrealizowane lub są obecnie realizowane w słupskich szkołach zawodowych.

 

Istotny punkt spotkania stanowiła prezentacja dotychczasowej działalności Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach Erasmusa+, gdzie program z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

 

Wydarzenie było skierowane do młodzieży ze szkół zawodowych  oraz do mieszkańców regionu zainteresowanych tematyką unijną.

 

Gośćmi zaproszonymi do udziału w debacie w roli prelegentów byli:

  • Aleksandra Adler z Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku;

  • Maria Rój-Krupińska z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku;

  • Anna Szymańska z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku;

  • dr Piotr Perliński z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

Spotkanie poprowadziła Magdalena Pepłońska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.

 

Debata składała się z trzech części. Pierwsza została poświęcona przybliżeniu historii programu (program Erasmus został uruchomiony 30 lat temu – dokladnie 15 czerwca 1987 r. na mocy decyzji Rady nr 87/327/EEC).

 

Część drugą spotkania stanowiły wystąpienia prelegentów, którzy przedstawili przy pomocy prezentacji multimedialnych rezultaty projektów, które zostały dotychczas zrealizowane odpowiednio w trzech słupskich szkołach zawodowych i w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Przedstawiony został również wpływ programu na rozwój umiejętności i rozwój osobisty osób, które miały okazję uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych.

 

W części trzeciej prelegenci dyskutowali o następujących kwestiach związanych z realizaowaniem zadań w ramach Erasmusa:

  • dobre praktyki w działalności międzynarodowej szkół i uczelni;

  • nabywanie podczas wyjazdów zagranicznych umiejętności (twardych i miękkich), które przekładają się na większe szanse na znalezienie pracy i – co ważne – utrzymanie zatrudnienia;

  • wyzwania stojące przed Unią Europejską w perspektywie kontynuowania programu Erasmus+ w kolejnych latach;

  • Europejski Korpus Solidarności jako kolejny krok mający ułatwić młodym ludziom start na rynkach pracy.

 

Debatę można podsumować w ten sposób: Erasmus+ to same korzyści, zarówno dla uczniów (studentów), jak i kadry pedagogicznej w szkołach i uczelniach, choć jest sporym przedsięwzięciem logistycznym. Dzięki niemu można nie tylko rozwinąć swoją osobowść, poszerzyć dotychczasowe i nabyć nowe umiejętności, ale również zobaczyć i zwiedzić nowe miejsca w Europie zgodnie z zasadę "podróże kształcą".Polecane filmy