Zorganizuj lokalne wydarzenie w ramach Europejskiego Dnia Przemysłu 2018

W ramach przygotowań do Europejskich Dni Przemysłu 2018 DG GROW opublikowała zaproszenie dotyczące organizacji wydarzeń lokalnych w całej Europie.

 

Proces zgłoszeniowy odbywa się online i jest otwarty do 8 stycznia 2018 r.

 

Komisja Europejska w 2018 r. organizuje po raz drugi obchody Europejskiego Dnia Przemysłu. W ramach tego wydarzenia zorganizowana będzie seria lokalnych wydarzeń w całej Europie w tym samym tygodniu.

 

W związku z powyższym zainteresowane podmioty z dowolnego sektora przemysłu, badań i innowacji są proszone o przedstawienie swoich propozycji dotyczących zorganizowania lokalnego wydarzenia. Przyjmowanie zgłoszeń jest już otwarte.

 

Europejski Tydzień Przemysłu odbędzie się w dniach 19-23 lutego 2018 r.

 

Dlaczego warto aplikować?

Lokalne wydarzenia będą promowane na stronie Europejskiego Dnia Przemysłu 2018. Zorganizowanie lokalnego wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Przemysłu będzie również doskonałą okazją do podkreślenia takiego wydarzenia i wniesienia wkładu w refleksję wywołaną wydarzeniem oraz w jego przebieg.

 

Obszary tematyczne wybrane na 2018 r.:

  • przemysł i terytorium;
  • przemysł i ludzie;
  • przemysł i technologie.

 

Forma wydarzenia

Organizatorzy mogą dowolnie organizować lokalne wydarzenia w preferowanym formacie, czasie trwania i miejscu.

 

W jaki sposób zostaną wybrane propozycje?

Wyboru lokalnych wydarzeń dokona doraźny komitet selekcyjny w Komisji i będzie on oparty na:

  • atrakcyjności i europejskim znaczenie tematu, który zostanie poruszony podczas wydarzenia;
  • jakości i równowadze płci speakerów;
  • równowadze geograficznej i instytucjonalnej organizatorów wydarzeń.

 

Lokalne wydarzenia zostaną wybrane, aby zapewnić dynamiczną mieszankę tematów, wkład ekspertów i polityków, dyskusje przy okrągłym stole i perspektywy sektorowe.

 

W jaki sposób Komisja będzie wspierać lokalne wydarzenia?

Komisja zaoferuje organizatorom następujące działania:

  • widoczność na stronie internetowej Europejskiego Dnia Przemysłowego 2018;
  • promocja za pośrednictwem innych kanałów;
  • promocja wyników lokalnych wydarzeń (organizatorzy przedłożą Komisji krótkie streszczenia swoich wydarzeń. Komisja zastrzega sobie prawo do edycji streszczeń i wykorzystania ich w przyszłych materiałach komunikacyjnych dotyczących Dnia Przemysłu w UE i Tygodnia Przemysłu UE).

 

Jak złożyć wniosek?

Należy wypełnić kwestionariusz i wysłać go do południa, 8 stycznia 2018 r. (czasu brukselskiego). Komisja poinformuje wnioskodawców o wynikach procesu selekcji do 26 stycznia 2018 r.


Tło

Komisja zorganizowała pierwszy Europejski Dzień Przemysłu w dniu 28 lutego 2017 r., aby przedstawić swoje inicjatywy zainteresowanym stronom w dziedzinie polityki przemysłowej oraz rozpocząć debatę na temat przyszłego programu UE dotyczącego modernizacji przemysłu. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło około 600 uczestników z całej UE oraz z różnych sektorów przemysłu, społeczności badawczej i innowacyjnej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Stanowiło to miejsce pomyślnego dialogu i współpracy z władzami publicznymi, przedsiębiorstwami i związkami zawodowymi w zakresie wspólnej wizji europejskiego przemysłu przyszłości. Zainteresowanie wyraźnie potwierdziło zapotrzebowanie na regularny dialog na temat polityki przemysłowej w szerokim zakresie zagadnień.

 

Po sukcesie pierwszego dnia przemysłu w UE oraz w świetle komunikatu "Odnowiona strategia UE w zakresie polityki przemysłowej" z 14 września 2017 r., Komisja chce kontynuować ten dialog po raz drugi.
 

Kontakt: Zespół EU Industry Day: EU-INDUSTRY-DAY@ec.europa.eu.Polecane filmy