Lekcje europejskie z klasami trzecimi w Gimnazjum nr 5 w Słupsku

W dniach 8, 21 i 23 listopada 2017 r. odbył się cykl lekcji europejskich z klasami trzecimi Gimnazjum nr 5 w Słupsku (przekształconego w Szkołę Podstawową nr 11): III a, III b, III c, III d, III e i III f.

 

Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk przeprowadził zajęcia na zaproszenie Pani Haliny Krupy – nauczycielki WOS-u w Gimnazjum nr 5 (Szkole Podstawowej nr 11). Spotkania odbyły się w ramach współpracy szkoły z instytucjami propagującymi wiedzę o Unii Europejskiej.

 

Tematem lekcji była historia integracji europejskiej. W dobie kryzysów, które dotknęły Unię Europejską jest bardzo ważne, aby uczulić młodzież na żmudny proces nawiązywania współpracy od początku lat 50. XX wieku i dokładnie omówić przebieg całego procesu integracji na starym kontynencie.

 

Podczas lekcji uczniowie odbyli podróż historyczną, która rozpoczęła się w1949 r., kiedy powstała Rada Europy, a skończyła w roku 2013, gdy ratyfikowany został traktat dotyczący wstąpienia do Unii Europejskiej Chorwacji. Dzięki temu usystematyzowali swoją wiedzę odnośnie najważniejszych traktatów dla integracji państw europejskich, poznali przyczyny działań sześciu państw założycielskich Wspólnot oraz kolejne ważne zmiany w funkcjonowaniu Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej.

 

Na zakończenie każdej lekcji Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk przekazał uczniom drobne gadżety, kalendarze europejskie, broszury informacyjne o UE oraz gry edukacyjne.Polecane filmy