Nowa usługa doradcza URBIS

Podczas tegorocznej konferencji Cities Forum 2017 – Working Together for Better Cities poświęconej w całości polityce miejskiej Unii Europejskiej, komisarz UE ds. polityki regionalnej Corina Creţu oraz Vazil Hudák, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaprezentowali nowe narzędzie współpracy z miastami europejskimi, którego celem jest pomoc w realizowaniu projektów w ramach własnych strategii rozwoju obszarów miejskich i ułatwienie dostępu do ich finansowania.

 

URBIS (ang. Urban Investment Support) to nowa dedykowana miastom platforma doradztwa inwestycyjnego, utworzona w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (EIAH). URBIS to narzędzie, które pomoże miastom w planowaniu inwestycji, dzięki czemu będą one mogły przystępować do realizacji dobrze przygotowanych projektów w krótkim i średnim okresie. Platforma opracowana została przez Komisję Europejską (DG REGIO) w partnerstwie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w kontekście Unijnego Punktu Kompleksowej Obsługi Miast i wsparcia ambicji określonych w Agendzie Miejskiej UE.

 

URBIS ma za zadanie zapewnić dostarczenie zintegrowanej oferty doradczej uwzględniającej wszystkie wymagania miast.

 

W początkowej fazie URBIS będzie składać się z następujących trzech modułów, realizowanych równolegle:

  • zwiększenie świadomości na temat istniejących instrumentów, programów i usług;
  • indywidualne porady techniczne i finansowe dla miast;
  • badanie innowacyjnych metod finansowania inwestycji miejskich.

 

Uprości to dostęp do istniejących programów i usług doradczych, a także wypełni istniejące obecnie luki w świadczeniu wsparcia doradczego. URBIS jest zasilany przez specjalnie utworzoną grupę zadaniową w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, które będzie współpracować z zainteresowanymi władzami miejskimi. URBIS będzie opierać się na istniejących pakietach wsparcia doradczego EBI, w tym na lokalnej obecności EBI w państwach członkowskich i programach pomocy technicznej.

 

Więcej informacji: http://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htm.Polecane filmy