Mobilność w miastach: Toruń i Wrocław rozwijają swoje sieci tramwajowe przy wsparciu funduszy UE

81,5 mln euro z Funduszu Spójności zostanie zainwestowanych w sieci tramwajowe i tabor w Toruniu i Wrocławiu. Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Inwestycje w ramach polityki spójności usprawnią komunikację miejską w Toruniu i Wrocławiu. Są one też przykładem tego, w jaki sposób fundusze UE pomagają nam osiągnąć ogólnounijne cele w zakresie mobilności ekologicznej.

 

W Toruniu dotacja w wysokości prawie 45 mln euro umożliwi zakup 5 tramwajów, 20 autobusów elektrycznych i hybrydowych, a także renowację starych torów tramwajowych i budowę nowego połączenia tramwajowego z centrum miasta do północnego osiedla JAR. Prace powinny zostać ukończone do 2021 r. Inwestycja jest częścią "BiT-City" – strategii na rzecz transportu publicznego w Toruniu.

 

We Wrocławiu dotacja w wysokości 36,5 mln euro pomoże w zastąpieniu starego taboru tramwajowego flotą 56 nowych energooszczędnych tramwajów. Inwestycja ta nie tylko poprawi jakość powietrza i mobilność w mieście, ale sprawi również, że komunikacja miejska stanie się łatwiej dostępna dla osób niepełnosprawnych.Polecane filmy