I Europejski Szczyt Edukacji już w styczniu

Takiego forum oczekiwano od lat. Wreszcie 25 stycznia 2018 roku odbędzie się w Brukseli I Europejski Szczyt Edukacji.

Europejczycy mają prawo korzystać z najlepszych programów kształcenia i szkoleń - ESE ma się temu przysłużyć. Wokół głównego tematu "Ustanawianie podstaw Europejskiego Obszaru Edukacji dla innowacyjnej, integracyjnej i opartej na wartościach edukacji" I ESE zgromadzi około 450 uczestników. Dyskusji poddanę zostaną także plany utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji 2025, kształcenie integracyjne oraz umiejętności kluczowe na rynku pracy w nadchodzących latach. I ESE odbywa się w kontekście prac na rzecz Europejskiego Obszaru Edukacji 2025, czyli programu, który umożliwi rzeczywistością mobilność w sferze edukacji, stworzy sieć europejskich uniwersytetów i będzie promować kształcenie ustawiczne. Jak pokazuje najnowszy Monitor Kształcenia i Szkolenia na 2017 rok, nierówności w dostępie do edukacji i warunki społeczno-ekonomiczne uczniów w dużej mierze determinują ich osiągnięcia. O tym trzeba mówić głośno, a nierówności niwelować.

Przyłącz się do dyskusji poprzez media społecznościowe #EduSummitEU już teraz!

Więcej informacji, w tym program i formularz rejestracyjny tutaj.Polecane filmy