„Swołowo-Kraina w Kratę” - rewitalizacja

Gmina Słupsk razem z Partnerami: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Słupsk, Parafią Bruskowo Wielkie pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz Powiatem Słupskim rozpoczyna realizację projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Na spotkaniu partnerów, które odbyło się 26 stycznia 2018 roku ustalono harmonogram realizacji projektu.

W marcu bieżącego roku ruszą już pierwsze przetargi. Przedsięwzięcie związane jest z szeregiem działań na obiektach zabytkowych, których zasadniczym celem jest skuteczne wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę. Dzięki realizacji projektu w połączeniu z już istniejącą ofertą Muzeum w Swołowie powstanie zrewitalizowana, nowoczesna przestrzeń przeznaczona do świadczenia usług kulturalnych, edukacyjnych i udostępniania dziedzictwa kulturowego oraz religijnego.Polecane filmy