Nieformalne spotkanie szefów państw i rządów

Główne punkty obrad

Przywódcy UE spotkają się nieformalnie, by rozmawiać o kwestiach instytucjonalnych, w tym:

  • składzie Parlamentu Europejskiego po wyborach w 2019 r. i ewentualnych listach ponadnarodowych;
  • sposobie obsadzania najwyższych stanowisk w UE (m.in. tzw. Spitzenkandidaten).

Szefowie państw i rządów będą też debatować o politycznych priorytetach wieloletnich ram finansowych(długoterminowego budżetu UE) na okres po roku 2020.

Spotkanie odbędzie się w ramach realizacji agendy przywódców. Ponieważ dyskusje będą dotyczyć przyszłości, będzie się toczyć w gronie UE-27.

Wieloletnie ramy finansowe: kształtowanie unijnych wydatków (podsumowanie informacyjne)

 

O agendzie przywódców

Agenda przywódców to lista najważniejszych spraw, które przewodniczący Rady Europejskiej zamierza przedkładać przywódcom od teraz do czerwca 2019 r.

Niektóre będą omawiane podczas formalnych szczytów Rady Europejskiej, inne – zależnie od tematu – na nieformalnych spotkaniach w gronie 27 lub 28.

Agenda dotyczy działań już realizowanych, ale także spraw, które wymagają dyskusji w celu przezwyciężenia impasu lub znalezienia rozwiązań dla kluczowych dossier politycznych.

Agenda przywódców (podsumowanie informacyjne)

Więcej informacji o funkcjonowaniu Rady Unii Europejskiej: http://www.consilium.europa.eu 

 Polecane filmy