Czy jesteś Europą czy regionem?

[Y] Factor Conference 2018: Między tożsamością europejską i regionalną - Perspektywa młodzieży w Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego

 

"Wzmocnienie roli KR-u i wprowadzenie obowiązkowych uwag dotyczących opinii KR-u przez Parlament Europejski i Radę, również dotyczących budżetu." Jest to jedno z zaleceń, które zostały opracowane przez uczestników konferencji [Y] Factor "Między tożsamością europejską i regionalną - Perspektywa młodzieży w Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego". W końcowej dyskusji panelowej zalecenia zostały przedstawione wysokiej rangi mówcom z dziedzin nauk, sektora publicznego i gospodarki prywatnej oraz przewodniczącemu Komitetu Regionów.  

Z okazji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w czwartek, 1 lutego 2018 roku, 46 młodych ludzi z 27 państw zgromadziło się w Komitecie Regionow w celu omówienia sposobu zwiększenia roli władz regionalnych i lokalnych w unijnym procesie decyzyjnym oraz wyrażenia swojego głosu przez decydentów. Jednodniowa impreza w pełni warsztatowa, zorganizowana przez obecnych stażystów KR-u, składająca się z warsztatów i sesji panelowej, w których uczestniczyło wielu ekspertów.

Przemówienie otwierające wygłosił Walter Zampieri, szef wydziału ds. Polityki kulturalnej w Komisji Europejskiej. Przedstawił on wydarzenia podczas Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, które były wstępem do następnej sesji warsztatowej. W małych grupach uczestnicy opracowali zalecenia polityczne dotyczące czterech tematów:

1. Jak nadać władzom lokalnym i regionalnym bardziej znaczącą rolę w procesie decyzyjnym UE?

2. W jaki sposób europejskie regiony przygraniczne mogą stać się punktem odniesienia w politykach UE, takich jak polityka spójności i jakie są przeszkody dla tworzenia transgranicznych tożsamości regionalnych?

3. Jak wdrożyć dobre praktyki w zakresie integracji mniejszości narodowych w lokalnych społecznościach?

4. Jak wykorzystać regionalną tożsamość i dziedzictwo kulturowe jako siłę napędową rozwoju w wyspiarskich regionach? 
 

Wybrane rekomendacje z każdego z czterech obszarów to:

  • Nadanie władzom lokalnym i regionalnym uprawnień na przedłożenie inicjatywy politycznej.

  • Finansowanie i ułatwianie realizacji programu integracyjnego dla lokalnych obywateli oraz ułatwianie integracji społecznej i współpracy z państwami członkowskimi.

  • Utworzenie platformy wymiany dobrych praktyk w zakresie integracji mniejszości narodowych.

  • Opracowanie długoterminowej strategii dla wysp, obejmującej politykę społeczną, ekologiczną i edukacyjną, w celu pobudzenia wzrostu, przyciągnięcia przedsiębiorstw i umożliwienia lepszej integracji uczelni oraz czerpania funduszy z polityki spójności.

Zalecenia zostały omówione przez panelistów z sektora nauki, a także sektora publicznego i prywatnego. W swoim ostatnim przemówieniu przewodniczący KR-u Lambertz zmierzył się z wyzwaniami dotyczącymi tożsamości i przyszłości europejskich regionów.

 

Kontekst

Impreza [Y] Factor, w której "Y" oznacza jednocześnie "młodzież" i "dlaczego", jest organizowana dwa razy w roku przez stażystów KR-u. Ma na celu zmusić młodych ludzi do zastanowienia się, dlaczego UE jest ważna i jak przyczynia się do ich codziennego życia. Jednocześnie ma na celu przedstawienie opinii młodzieży europejskiej poprzez połączenie ich z aktorami sektora publicznego i decydentami.

Program oraz imiona i nazwiska obecnych ekspertów i prelegentów można znaleźć na oficjalnej stronie [Y] Factor na Facebooku. Zdjęcia z konferencji można znaleźć na Flickr i Facebooku.

Źródło: Komitet Regionów. Polecane filmy