PE WZYWA DO DZIAŁANIA NA RZECZ RÓWNOŚCI PŁCI W SEKTORZE MEDIÓW

Parlament Europejski chce, by Unia Europejska, państwa członkowskie i media w lepszy sposób promowały równość płci w tym sektorze.


Kobiety w świecie mediów

Chociaż kobiety stanowią prawie 70% absolwentów dziennikarstwa i komunikacji w Unii Europejskiej, to ich odsetek wśród zatrudnionych w mediach wynosi tylko 40%. Jeszcze mniej kobiet zajmuje kierownicze stanowiska w mediach (30%). Wśród reporterów i prezenterów kobiety stanowią 37%. Zaledwie co czwarty ekspert lub komentator pojawiający się w mediach jest kobietą.

 

Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego

"Ważne jest, aby kobiety były obecne, były słyszane, że postrzegamy kobiety jako ekspertów, ponieważ kobiety zapewniają inny punkt widzenia" - podkreśla posłanka Michaela Šojdrová (EPL, Czechy), autorka sprawozdania na temat równości płci w mediach. W sprawozdaniu, które zostanie poddane pod debatę i głosowanie plenarne w przyszłym tygodniu, podkreśla się, że ​​media to czwarta władza mająca duży wpływ na politykę i społeczeństwo. W związku z tym posłowie wzywają organy krajowe i unijne do pełnego wdrożenia obowiązującego prawodawstwa dotyczącego równości płci i zachęcają organy regulacyjne do monitorowania obecności i awansu kobiet w mediach.

Posłowie wzywają także organizacje medialne do wspierania i rozwijania zachęt, w tym kwot, mających na celu równą reprezentację kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych oraz do aktualizacji ich wewnętrznych polityk, w tym kodeksów postępowania i środków przeciwdziałania nękaniu w miejscu pracy.

"Musimy zadbać o to, aby kobiety nie były dyskryminowane pod wzlgędem wykonywanej pracy, otrzymywanego wynagrodzenia, czy w wyścigu o najwyższe kierownictwo" - pokreśla posłanka Šojdrová.

 

Międzynarodowy Dzień Kobiet w Parlamencie Europejskim

W Międzynarodowy Dzień Kobiet 2018 parlamentarna Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia organizuje spotkanie międzyparlamentarne, którego tematem jest m. in. rola kobiet w mediach.

Debatę można śledzić na żywo w internecie 8 marca od godz. 9.00.

Tego samego dnia sprawozdawczyni Michaela Šojdrová (EPL, Czechy) będzie gościem wywiadu na żywo na Facebooku(godz. 11.30)


 

Więcej informacji


 Polecane filmy