POSŁOWIE POPIERAJĄ POWSTANIE UNIJNEGO PROGRAMU WSPARCIA DLA PRZEMYSŁU OBRONNEGO

Posłowie są gotowi do negocjacji z państwami członkowskim w sprawie wprowadzenia wsparcia finansowego dla państw UE, które wspólnie rozwijają technologie i kupują sprzęt wojskowy.

Pogłębienie integracji w dziedzinie obrony nie jest nowym pomysłem. Propozycja utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej na początku lat 50. ubiegłego wieku była jednym z pierwszych i najbardziej ambitnych prób stworzenia wspólnej europejskiej armii, ale porażka tego planu ochłodziła europejskie ambicje w tej dziedzinie na prawie pół wieku.

Dopiero w ostatnich dwudziestu latach współpraca uległa ponownemu ożywieniu, a PESCO (czyli mechanizm stałej współpracy strukturalnej grupy państw UE dla pogłębienia integracji obronnej) jest najnowszą inicjatywą służącą rozwijaniu wspólnych europejskich zdolności wojskowych. Poza tym po raz pierwszy w historii projekty współpracy w zakresie technologii obronnej, takie jak rozwój dronów służących nadzorowi morskiemu, mogą być współfinansowane bezpośrednio z budżetu UE.

13 marca 2018 roku Parlament Europejski potwierdził decyzję w sprawie rozpoczęcia negocjacji na temat propozycji utworzenia europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego. 500 mln euro w budżecie programu miałoby pochodzić z budżetu UE na lata 2019-2020 i służyć współfinansowaniu wspólnego rozwoju nowych technologii obronnych i zakupów sprzętu wojskowego. Oczekuje się, że kwota ta zostanie zwiększona do 1 mld euro rocznie. W tym roku spodziewana jest propozycja Komisji Europejskiej, by utworzyć podobny program grantów dla wspólnych badań wojskowych, na przykład w dziedzinie cyberobrony i robotyki. Roczny budżet tego programu powinien wynieść 500 mln euro rocznie po 2020 roku. Natomiast na lata 2017-2019 uruchomiono już pilotażowy program w wysokości 90 mln euro.

By otrzymać finansowanie w ramach programu, projekty powinny być prowadzone we współpracy co najmniej trzech przedsiębiorstw, które mają siedzibę w co najmniej trzech państwach członkowskich. Zdaniem posłów niektóre rodzaje sprzętu czy broni, takie jak broń masowej zagłady, w pełni autonomiczna broń, powinny być wyłączone z finansowania.

W rezolucji z grudnia 2017 roku Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął wysiłki, aby lepiej koordynować wydatki na obronność i ograniczyć powielanie i marnotrawstwo, przypominając, że „w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi UE-28 przeznacza 40 % środków na obronę, ale udaje jej się wygenerować tylko 15 % możliwości generowanych przez USA w tym procesie". 

"Musimy lepiej współpracować przy innowacyjnych projektach i lepiej chronić naszą wiedzę i technologię" - podkreśliła sprawozdawczyni Françoise Grossetête (EPL, Francja). Podczas dyskusji członków Komisji Przemysłu, Energii i Badań Naukowych z ekspertami, która odbyła się 22 stycznia 2018.


 

Więcej informacji


 Polecane filmy