Debata pn. "Fake news!"

W dniu 27 marca 2018 roku o godz. 9.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku odbędzie się zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Słupsku debata pn. "Fake news!"

 

Zagadnienia:

- Prawda, kłamstwo, fake news.

- Rola uczonego, eksperta, dziennikarza w epoce postprawdy.

 

Moderator: Mateusz Sienkiewicz - Polskie Radio Koszalin

 

Paneliści:

- dr Marzena Chrzanowska-Gancarz – Akademia Pomorska w Słupsku,

- Tomasz Częścik – Obserwator Słupsk, TV Słupsk, gryf24.pl

- Marcin Prusak - Polskie Radio Koszalin

 

Kontekst:

Fake news (fałszywa wiadomość) składa się z umyślnej dezinformacji rozpowszechnianej za pośrednictwem internetowych platform społecznościowych, mediów informacyjnych lub tradycyjnego druku.Zjawisko to ma większy wpływ niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ każdemu łatwiej jest publikować i udostępniać wiadomości lub informacje online. Media społecznościowe i platformy internetowe odgrywają ważną rolę w przyspieszaniu rozpowszechniania takich wiadomości i umożliwiają globalny zasięg bez dużego wysiłku ze strony autora.

Ogólnie rzecz biorąc, fałszywe wiadomości stanowią źle zdefiniowaną koncepcję obejmującą różne rodzaje fałszywych lub zniekształcenia rzeczywistości w postaci wiadomości sztuk (w formatach tekstowych, audio i wideo). Można jednak wprowadzić rozróżnienie między fałszywymi informacjami, które zawierają elementy niezgodne z prawem UE lub prawem krajowym, a fałszywymi wiadomościami, które nie wchodzą w zakres takich przepisów.

Kompleksowa reakcja polityczna musi odzwierciedlać konkretne role różnych podmiotów (platformy społeczne, media informacyjne i użytkowników) i określać ich obowiązki w świetle szeregu zasad przewodnich. Należą do nich wolność słowa, pluralizm mediów i prawo obywateli do różnorodnych i wiarygodnych informacji.

 

 Polecane filmy