Projekt umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE

Negocjacje brexitowe


Główny negocjator z ramienia Komisji Michel Barnier poinformował Radę obradującą w formacie UE-27 o najnowszych postępach w negocjacjach brexitowych. Przedstawił ministrom porozumienie co do wynegocjowanych części umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE dotyczących praw człowieka, rozliczenia finansowego, okresu przejściowego i kilku innych kwestii.

 

Jeżeli chodzi o granicę między Irlandią Północną a Irlandią, negocjatorzy zgodzili się, że należy uzgodnić prawną wersję rozwiązania „backstop” jako część umowy o wystąpieniu z UE. Rozwiązanie to będzie zgodne z tym, co uzgodniono we wspólnym sprawozdaniu z grudnia 2017 r., i będzie miało zastosowanie, o ile i dopóki nie zostanie znalezione inne rozwiązanie.
 

"Sądzę, że wszystkich nas cieszą ostatnie postępy w negocjacjach. Zmierzamy w dobrym kierunku. Jednak nic nie jest uzgodnione, dopóki nie jest uzgodnione wszystko. Pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Musimy pilnie przyspieszyć prace nad wszystkimi pozostałymi kwestiami, takimi jak Irlandia oraz zarządzanie umową o wystąpieniu."

Ekaterina Zachariewa, bułgarska wicepremier

 

Projekt umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 


Projekt wytycznych


Ministrowie rozmawiali też o projekcie wytycznych co do ram przyszłych stosunków z Wielką Brytanią. Przeanalizowali tekst, który został przedłożony Radzie Europejskiej (art. 50) i przez nią przyjęty w dniu 23 marca 2018 roku.

 

Rada Europejska (art.50) (23 marca 2018)

 


Na podstawie tych wytycznych unijny negocjator będzie mógł rozpocząć rozmowy o ramach przyszłych stosunków z myślą o wypracowaniu ogólnego porozumienia. Porozumienie zostanie przedstawione w deklaracji politycznej towarzyszącej umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Sama umowa też do niego nawiąże.

 

Brexit (podsumowanie informacyjne)

 

 Polecane filmy