Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku najlepszy na Pomorzu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku wypadł najlepiej na Pomorzu w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „Tajemniczy klient”. W skali kraju zajął II miejsce. Badanie dotyczyło 74 Punktów Informacyjnych należących do sieci PIFE i obejmowało m.in. przygotowanie merytoryczne specjalistów oraz poziom obsługi klientów. 

 

Dane adresowe:

Ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk

Godziny otwarcia:

pon. 8:00-18:00

wt.-pt. 8:00-16:00

Telefony do konsultantów: 59 714 18 44-45

E-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu

 

Kontekst

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku istnieje od stycznia 2015 r. Jest prowadzony przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. Zadaniem Punktu jest świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich oraz konsultacje na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania projektów. Nie ma ograniczeń w dostępnie do Punktu. Może tam przyjść każdy na konsultację indywidualną, można zadzwonić albo napisać e-maila.

Usługi informacyjne oferowane w Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Słupsku są bezpłatne, realizowane w ramach umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, finansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku istnieje od stycznia 2015 r. Jest prowadzony przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. Zadaniem Punktu jest świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich oraz konsultacje na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania projektów. Nie ma ograniczeń w dostępnie do Punktu. Może tam przyjść każdy na konsultację indywidualną, można zadzwonić albo napisać e-maila.

Usługi informacyjne oferowane w Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Słupsku są bezpłatne, realizowane w ramach umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, finansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich prowadzą działalność informacyjną, w tym m.in.:

1. Świadczą bezpłatne usługi w zakresie:

- szczegółowej diagnozy potrzeb klienta,
- konsultacji bezpośrednich,
- konsultacji telefonicznych,
- konsultacji mailowych.

2. Dodatkowo organizują bezpłatne:

- spotkania informacyjne i szkolenia,
- mobilne punkty informacyjne – spotkania z klientami w miejscowościach, w których nie ma punktu informacyjnego.

3. Prowadzą rozszerzoną działalność informacyjno obejmującą:

- indywidualną konsultację u klienta, w przypadku gdy klient jest osobą niepełnosprawną (możliwe jest przeprowadzenie przez pracowników Punktu indywidualnej konsultacji w miejscu uzgodnionym z klientem),
- konsultacje na etapie przygotowania projektów,
- konsultacje na etapie realizacji projektu.

 Polecane filmy