Szkolenie w Słupsku nt. projektów finansowanych z Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 20 kwietnia 2018 r. poświęcone aktualnym zasadom przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

Znalezione obrazy dla zapytania szkolenie na temat projektów finansowanych z funduszy europejskich pomorskie w unii

 

W programie szkolenia m.in.:

  • Wprowadzenie - aktualne dokumenty o których należy pamiętać.
  • Wybrane szczegółowe zasady i obowiązki w kontekście aktualnej dokumentacji. Zapisy takich dokumentów jak: Ustawa wdrożeniowa, Wytyczne kwalifikowalności wydatków, Zasady wdrażania RPO WP, wzory umów o dofinansowanie.
  • Ponosimy wydatki w projekcie - zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku. M.in. aktualne zasady stosowania rozeznania rynku, zasady konkurencyjności, w jakich przypadkach stosujemy PZP?
  • Jak przygotować się do kontroli i rozliczyć projekt?
  • Aktualne zasady informacji i promocji.
  • Co nowego w systemie SL2014? Obsługa techniczna systemu, funkcjonalność systemu.
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Miejsce i termin szkolenia: 

Szkolenie odbędzie się w piątek 20 kwietnia 2018 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego), w godz. 9:00 – 13:00.

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 19 kwietnia 2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eulub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

 

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44; (59) 714 18 45

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

 Polecane filmy