W TYM TYGODNIU W PE: POLITYKA AZYLOWA, DIALOG RELIGIJNY, WĘGRY

Wspólny system azylowy, dialog religijny, sytuacja na Węgrzech - to główne tematy prac Parlamentu Europejskiego w tym tygodniu.

 

 

Migracja

We wtorek, 10 kwietnia, w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zostanie poddana pod głosowanie propozycja jednolitej i wspólnej procedury rozpatrywania wniosków o azyl we wszystkich państwach UE. Celem propozycji jest uproszczenie i skrócenie procedur azylowych, a także uniknięcie sytuacji, w której uchodźcy wybierają preferowane kraje, w których mogą ubiegać się o azyl (tzw. „turystyka azylowa”, ang. „asylum shopping”).

Więcej informacji o odpowiedzi UE na kryzys migracyjny.

 

Węgry

Ta sama komisja w czwartek, 12 kwietnia, przedstawi swoją ocenę sytuacji na Węgrzech. Posłowie zastanawiają się, czy w przypadku Węgier istnieje wyraźne ryzyko naruszenia wartości UE i czy należy uruchomić procedurę na podstawie art. 7 Traktatu.

 

Dialog międzyreligijny

Regularne spotkania instytucji UE z europejskimi kościołami, stowarzyszeniami religijnymi i organizacjami niewyznaniowymi odbywają się pod auspicjami pierwszej wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Mairead McGuinness. Kolejna konferencja odbędzie się w środę, 12 kwietnia, i skupi się na kwestii dyskryminacji i prześladowań niewierzących na całym świecie.

 

Więcej informacji

 

Źródło: http://www.europarl.europa.euPolecane filmy