NAGRODA RADY EUROPY DLA SŁUPSKA

10 kwietnia 2014 – przyznanie Nagrody Rady Europy dla Słupska

Rada Europy doceniła wkład Słupska w budowanie wartości europejskich. Zdaniem członków Rady na szczególne uznanie Słupsk zasługuje za:

– pionierski projekt Trójporozumienia Carlisle – Flensburg – Słupsk, który powstał 25 lat temu z inicjatywy Macieja Kobylińskiego, Prezydenta Miasta Słupska;

– współpracę młodzieży i placówek oświatowych z partnerami zagranicznymi;

– mnogość projektów kulturalnych realizowanych przy współpracy z podmiotami zagranicznymi;

– współpracę z 10 miastami partnerskimi z Europy i Azji;

– aktywność Macieja Kobylińskiego, Prezydenta Miasta Słupska w Komitecie Regionów Unii Europejskiej;

– aktywność Słupska w Nowej Hanzie;

– działalność Młodzieżowej Rady Miasta Słupska na arenie międzynarodowej;

– prowadzenie punktu Europe Direct;

– organizację Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”;

– prowadzenie współpracy zagranicznej ze wschodnimi sąsiadami.

Nagroda przyznana Słupskowi jest wyrazem uznania za działalność naszego miasta na arenie międzynarodowej. Słupsk był 4. polskim i 71. europejskim miastem, które otrzymało Nagrodę Główną Rady Europy. Poza Słupskiem nagrodę w Polsce otrzymali: Częstochowa, Gdynia, Katowice oraz Lublin, który został laureatem w 2017 roku.

 

Kontekst

Nagroda Europy została utworzona w 1955 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) w Strasburgu, by nagradzać miasta i gminy, które są szczególnie aktywne w promowaniu europejskiego ideału.

 

W JAKI SPOSÓB SIĘ ROZWIJAŁA?

  • Przyznawana co roku, Nagroda Europy jest dostępna dla miast i gmin 47 państw członkowskich Rady Europy, bez względu na ich rozmiar i liczbę mieszkańców.
  • Odniosła natychmiastowy sukces w latach po II Wojnie Światowej, liczne francuskie i niemieckie miasta i gminy ubiegały się o nią, by wzmocnić nowe przyjazne więzi po wydarzeniach z przeszłości.
  • W latach 90-tych, w wyniku zmian w Europie Wschodniej, do Rady Europy dołączyły nowe kraje, co umożliwiło większej liczbie miast ubieganie się o Nagrodę Europy.
  • Nagroda Europy poprzez kolejne lata nadal cieszy się popularnością, inspirując zarówno małe gminy, jak i wielkie miasta i angażując liczne kraje europejskie.

 

JEJ CELE 

  • Nagroda Europy jest przyznawana miastom i gminom wyróżniającym się spośród innych swoim zaangażowaniem na rzecz Europy, działalnością twinningową, wymianą w sferach edukacji, kultury i sportu, organizowaniem wydarzeń europejskich, członkostwem w organizacjach gmin, czy władz lokalnych i inicjatywach solidarnościowych.
  • Pomaga miastom i gminom stać się bardziej widocznymi na europejskiej scenie i kształtować nowe powiązania z innymi gminami.
  • Zdobywcy nagrody otrzymują również czek na 20 000 euro, co umożliwia wielu młodym ludziom odwiedzenie instytucji europejskich w Strasburgu.

 

JAK TO DZIAŁA?

Każde miasto lub gmina ubiegające się o Nagrodę Europy musi starać się zdobyć kolejno następujące nagrody (wymienione od najniższego do najwyższego poziomu):

 

Dyplom Europejski

Stanowi on pierwszy krok w wyłanianiu laureatów nagrody. Każdego roku przyznawanych jest około dwudziestu dyplomów. Dyplom – na którym widnieje nazwa miasta (gminy) i data przyznania – jest wręczany burmistrzowi miasta (gminy) laureata w trakcie oficjalnej ceremonii, która odbywa się w Pałacu Europy w Strasbourgu, w czasie czerwcowej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego.

 

Flaga Honorowa

Haftowana i zdobiona pozłacanymi frędzlami, Flaga Honorowa jest odznaczeniem, które cieszy się największym powodzeniem. Uzyskanie jej jest warunkiem przyznania kolejnych trofeów: Odznaki Honorowej oraz Nagrody Europy. Każdego roku przyznaje się około dwudziestu Flag Honorowych a począwszy od roku 1961 przyznano ich już łącznie ponad tysiąc sto.

Nagrodzone miasto (gmina) otrzymuje Flagę z rąk jednego z członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy podczas uroczystości gromadzącej na ogół rzesze mieszkańców.

 

Odznaka Honorowa

Nowy model Odznaki Honorowej, opracowany w 2001 roku, zawiera w górnej części figury z mosiądzu, symbolizujące Uprowadzenie Europy; w centralnej części krąg dwunastu gwiazd europejskich, w którym jest wpisany rok przyznania Odznaki a w dolnej części stylizowany zarys mapy Europy, na której jest zaznaczona nazwa miasta (gminy) laureata. Cała kompozycja jest umieszczona na przezroczystej tablicy. Nagroda ta jest wręczana odznaczonemu miastu (gminie) przez członka Zgromadzenia Parlamentarnego w czasie uroczystości, na którą są zapraszani wszyscy mieszkańcy. Rocznie przyznaje się około dziesięciu Odznak a do dnia dzisiejszego przyznano ją 248 miastom (gminom).

 

Nagroda Europy

To najwyższe z czterech przyznawanych trofeów, ustanowione w 1955 roku, nagradza wyjątkowe wysiłki na rzecz propagowania jedności europejskiej. Dotychczas wyróżniono tą nagrodą 70 miast. Każdego roku otrzymuje ją jedno lub dwa miasta (gminy) posiadające już Flagę i Odznakę Honorową. Zwycięzca otrzymuje przechodnie trofeum (na okres jednego roku), medal z brązu, pergaminowy list uznania oraz stypendium przeznaczone na podróż po Europie dla młodzieży wywodzącej się z nagrodzonego miasta (gminy). Nagroda jest wręczana przez Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w czasie „Dnia europejskiego” organizowanego przez nagrodzone miasto (gminę). W uroczystości tej tradycyjnie bierze również udział Podkomisja do spraw Nagrody Europy.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O NAGRODĘ?

Wnioski mogą być składane przez miasta (gminy), które zawarły porozumienia bliźniacze z miastami z innych krajów, i które podejmują szerokie działania na rzecz rozwijania stosunków z ich europejskimi partnerami. Każdego roku Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy - a dokładniej jej Podkomisja do spraw Nagrody Europy - dokonuje wyboru laureatów.

 

Każde miasto (gmina) kraju członkowskiego Rady Europy. Kandydatura musi być złożona na piśmie przez najwyższego rangą urzędnika, burmistrza lub też innego przedstawiciela miasta (gminy) do dnia 31 grudnia danego roku na następujący adres:

Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Sekretariat Zgromadzenia Parlamentarnego Rada Europy F - 67075 Strasbourg Cedex Tel : +33 (0)3 88 41 21 08 - Fax : +33 (0)3 88 41 27 17 E-mail : anne-marie.menger@coe.int

 

Za pierwszym razem wnioskodawca powinien odpowiedzieć na 9 pytań znajdujących się w załączonym tu kwestionariuszu. Podkomisja do spraw Nagrody Europy (składająca się z członków Zgromadzenia Parlamentarnego) bada wnioski w marcu/ kwietniu i przedstawia swój wybór do zatwierdzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Środowiska, Rolnictwa oraz Spraw Lokalnych i Regionalnych. Nagrodzone miasta (gminy) są informowane faksem. Listowne potwierdzenie wraz z propozycjami zorganizowania ceremonii wręczenia nagrody są przesyłane w kilka dni później.

 

Złożone wnioski są ważne przez kilka lat, ale miasta (gminy) ubiegające się nadal o nagrodę powinny dostarczyć do Sekretariatu sprawozdanie ze swojej działalności na rzecz Europy w mijającym roku do dnia 31 grudnia danego roku.

 

Można ubiegać się o przyznanie nagrody wyższego stopnia przesyłając do Sekretariatu sprawozdanie z europejskiej działalności w poprzednim roku wraz z załączonymi, jeśli to możliwe, stosownymi artykułami prasowymi.

 Polecane filmy