Plan Inwestycyjny - podstawowe informacje

Plan inwestycyjny ma na celu usunięcie przeszkód dla inwestycji oraz zapewnienie widoczności i pomocy technicznej projektom inwestycyjnym, jak również inteligentniejsze wykorzystanie nowych i istniejących zasobów finansowych. W planie przewidziano trzy rodzaje działań, które mają pomóc w realizacji tych celów:

  • pozyskanie w ciągu trzech lat dodatkowych środków na inwestycje na kwotę co najmniej 315 mld euro

  • wspieranie inwestycji w gospodarkę realną

  • stworzenie warunków sprzyjających inwestycjom.

Efekty działania planu inwestycyjnego są już widoczne. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) szacuje, że w 2015 r. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) przyczynił się do realizacji inwestycji w wysokości ok. 50 mld euro w Europie.

Plan inwestycyjny - Aktualna sytuacjaPolecane filmy