Działania w ramach Planu Inwestycyjnego

Pozyskanie środków finansowych

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

EFIS ma na celu przezwyciężenie obecnych niedoskonałości rynku poprzez zaradzenie występującym brakom i pozyskanie inwestycji prywatnych. Fundusz będzie wspierać inwestycje strategiczne w najważniejszych obszarach takich jak: infrastruktura, edukacja, badania naukowe i innowacje oraz finansowanie ryzyka w przypadku małych przedsiębiorstw.

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

Wniosek służy ustanowieniu odpowiednich ram prawnych oraz przydzieleniu środków budżetowych na realizację pierwszych dwóch działań w ramach planu inwestycyjnego – pozyskania finansowania i wspierania inwestycji.

 

Wspieranie inwestycji w gospodarkę realną

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI)

ECDI będzie pełnić rolę punktu kompleksowej obsługi w zakresie wsparcia inwestycyjnego w Europie. Centrum będzie rozpowszechniać sprawdzone rozwiązania, zdobytą wiedzę i analizy prawdziwych przykładów finansowania projektów i zarządzania projektami. ECDI jest wspólną inicjatywą Komisji i EBI.

Europejski portal projektów inwestycyjnych

Przejrzysty portal, w którym będą publikowane rzetelne informacje o potencjalnie rentownych projektach, tak aby inwestorzy mogli oprzeć na tych informacjach swoje decyzje. Aby móc zaangażować się w realizację projektów i uniknąć wszelkich przeszkód i sytuacji wiążących się z niepewnością, inwestorzy muszą mieć odpowiednie podstawy do zaufania.

 

Stworzenie warunków sprzyjających inwestycjom

Aby poprawić otoczenie biznesowe i warunki finansowania, plan inwestycyjny będzie obejmować działania służące stworzeniu jednolitego rynku cyfrowegounii energetycznej i unii rynków kapitałowych.

Aby pomóc państwom członkowskim, Komisja określiła najważniejsze przeszkody utrudniające inwestycje na poziomie krajowym.Polecane filmy