Centra Dokumentacji Europejskiej

   Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) działają z reguły przy uniwersytetach, ośrodkach badawczych lub bibliotekach publicznych. Ich zbiory obejmują szereg oficjalnych publikacji na temat Unii Europejskiej, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.CDE wspierają instytucje macierzyste w rozwijaniu nauczania i działalności naukowej dotyczącej integracji europejskiej. Służą jednak pomocą nie tylko studentom i pracownikom naukowym. Każdy, kto poszukuje konkretnych aktów prawnych lub informacji na temat UE, może się zwrócić do CDE o pomoc. Jeśli zasoby Centrum nie pozwalają udzielić odpowiedzi, jego pracownicy poradzą, gdzie i jak szukać dalej, także w Internecie.

 

   W Polsce działa 18 CDE: w Białymstoku, w Bydgoszczy, w Katowicach, w Krakowie, w Lublinie, w Łodzi, w Olsztynie, w Opolu, w Sopocie, w Szczecinie, w Toruniu, w Warszawie (4) i we Wrocławiu (2). CDE nie są finansowane przez Komisję Europejską, ale otrzymują regularnie wszystkie oficjalne publikacje instytucji europejskich. 

 

Najnowsze informacje na temat sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej (CDE).

 

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce: 

 

województwo dolnośląskie
 

Uniwersytet Wrocławski – Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej
Centrum Dokumentacji Europejskiej

ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
tel. (071) 375 20 69, 375 29 96
e-mail:
rkielbus@prawo.uni.wroc.pl
www: http://prawo.uni.wroc.pl/jednostki/070505

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej
ul. Komandorska 118-120
53-345 Wrocław
tel: (71) 36 80 950 oraz (71) 36 80 951
e-mail:
cde@ue.wroc.pl
 

województwo kujawsko-pomorskie
 

Wyższa Szkoła Gospodarki - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
tel. (052) 567 07 75
e-mail:
cde@byd.pl
www: http://www.cde.wsg.byd.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
tel. (056) 611 44 01
e-mail:
cde@bu.uni.torun.pl
www: http://www.bu.uni.torun.pl/cdeis.html
 

województwo lubelskie
 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. I. Radziszewskiego 11 / pok. 203, 20-080 Lublin
tel. (081) 537 58 91
e-mail:
cde@hektor.umcs.lublin.pl
www: http://www.bg.umcs.lublin.pl/nowa/centrum_eu.php
 

województwo łódzkie

 

Instytut Europejski - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódz
tel. (042) 291 03 17
e-mail:
biblioteka@ie.lodz.pl
www: http://www.ie.lodz.pl/index.asp?s=cde
 

województwo małopolskie

 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Rakowicka 27 / pok. 229, 31-510 Kraków
tel. (012) 293 57 86
e-mail:
cde@bibl.uek.krakow.pl
www: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/cde
 

województwo mazowieckie

 

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego – Centrum Dokumentacji Europejskiej
al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
tel. (022) 553 33 04
e-mail:
europauw@uw.edu.pl
www: http://www.ce.uw.edu.pl/index.php?id_dzial=6

Kolegium Europejskie Natolin – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Nowoursynowska 84, 02-797 Warszawa
tel. (022) 545 94 40
e-mail:
cde@coleurop.pl
www: http://www.library.coleurop.pl/edc.htm

Biblioteka Europejska – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
tel. +48 22 455 54 68
e-mail:
biblioteka@msz.gov.pl
www: http://www.biblioteka.polskawue.gov.pl

 

Szkoła Główna Handlowa - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Rakowiecka 22b, 02-521 Warszawa
tel. (022) 564 97 39
e-mail:
cde@sgh.waw.pl
www: http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/biblioteka/cde/o_cde

 

Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich
ul. Tyniecka 15/17
02-630 Warszawa
tel: (022) 523 89 92, 523 89 94 
e-mail:
bdwe@mail.ukie.gov.pl
www: www.bdwe.ukie.gov.pl

 

województwo opolskie

 

Uniwersytet Opolski Wydział Prawa i Administracji - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole
tel. 77 452 75 23
e-mail:
edc@uni.opole.pl
www: http://www.edc.uni.opole.pl

 

województwo podlaskie

 

Uniwersytet w Białymstoku – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14a, 15-097 Białystok
tel. (085) 745 76 78
e-mail:
cde@uwb.edu.pl
www: http://www.bg.uwb.edu.pl/cde
 

województwo pomorskie

 

Uniwersytet Gdański – Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Armii Krajowej 110 / pok.114, 81-824 Sopot
tel. (058) 523 13 06
e-mail:
cdesopot@gnu.univ.gda.pl
www: http://ekonom.univ.gda.pl/wydzial/index.html?xa=cde
 

województwo śląskie
 

Biblioteka Śląska w Katowicach - Centrum Dokumentacji Europejskiej
pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel. (032) 208 37 16
e-mail:
cde@bs.katowice.pl
www: http://www.bs.katowice.pl/obibliotece/czytelnie/czyt_cde.po.php
 

województwo warmińsko-mazurskie
 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Oczapowskiego 12b, 10-719 Olsztyn
tel. (089) 532 44 98
e-mail:
cde@uwm.edu.pl
www: http://jet.uwm.edu.pl/cde/index.php
 

województwo wielkopolskie

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Centrum Dokumentacji i Badań Europejskich
ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 61-894 Poznań
tel. (061) 854 33 20
e-mail:
cdibe@ae.poznan.pl
www: http://www.ue.poznan.pl/pages/i/1/1207.php
 

województwo zachodniopomorskie

 

Uniwersytet Szczeciński - Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej
ul. Tarczyńskiego 1 / pok. 206, 70-387 Szczecin
tel. (091) 444 24 08
e-mail:
cide@bg.szczecin.pl
www: http://cide.univ.szczecin.plPolecane filmy