Polski wkład w Plan Inwestycyjny dla Europy

Silne wsparcie polskiego rządu dla Komisji Europejskiej w działaniach na rzecz pobudzenia inwestycji w Europie, w tym dla utworzenia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), zapowiedział minister finansów Mateusz Szczurek podczas spotkania z unijnym komisarzem ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen'em. Podczas spotkania w Ministerstwie Finansów minister Szczurek przedstawił też koncepcję wykorzystania Planu inwestycyjnego dla Europy na rzecz pobudzenia inwestycji w Polsce. 

W spotkaniu uczestniczyli również wiceminister skarbu państwa Wojciech Kowalczyk, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Dariusz Kacprzyk oraz prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. (PIR S.A.) Jerzy Góra. BGK oraz PIR S.A uczestniczą w programie Inwestycje polskie i mają odegrać kluczową rolę w praktycznym wykorzystaniu Planu inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera) na rzecz pobudzenia inwestycji w Polsce. Ich środki o łącznej wysokości do 8 mld euro będą mogły być wykorzystane na finansowanie polskich projektów mogących uzyskać wsparcie ze strony EFIS. "To jest nasz wkład w coś, co można nazwać polską platformą w ramach programu inwestycyjnego dla Europy" – powiedział minister Szczurek. Środki te będą zwielokrotnione przez przyciągnięcie kapitału prywatnego, przy wykorzystaniu mechanizmu dźwigni finansowej.

Plan inwestycyjny dla Europy zakłada przygotowanie kompleksowej odpowiedzi Unii Europejskiej na aktualne problemy, z jakimi zmaga się gospodarka europejska. To m.in. słaby wzrost gospodarczy, wysokie bezrobocie, szczególnie wśród osób młodych, oraz niepewne perspektywy długoterminowego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. Kluczowym elementem planu jest utworzenie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) z gwarancjami ze środków publicznych. Ma on umożliwić uruchomienie dodatkowych inwestycji na kwotę co najmniej 315 mld euro w najbliższych trzech latach (2015-2017).

Podczas konferencji prasowej wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej zaprezentował możliwości, które niesie ze sobą EFIS jako narzędzie do wsparcia projektów we wszystkich państwach członkowskich, w tym także i w Polsce. Minister Szczurek z kolei zachęcał polskie podmioty do składania wartościowych i dobrze przygotowanych projektów, które będą mogły ubiegać się o wsparcie instrumentami oferowanymi przez EFIS.

Obecność Jyrki Katainen'a w Polsce to część promocji Planu inwestycyjnego dla Europy w państwach członkowskich UE. Wiceprzewodniczący KE spotka się w Polsce także m.in. z prezesem NBP Markiem Belką oraz złoży wizytę w Sejmie RP.Polecane filmy