Cele Planu Inwestycyjnego dla Europy

Główne cele Planu Inwestycyjnego dla Europy: 

  • utworzenie nowego Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), z gwarancjami ze środków publicznych, który ma umożliwić uruchomienie dodatkowych inwestycji na kwotę co najmniej 315 mld EUR w najbliższych trzech latach (2015-2017);

  • wzmocnienie wsparcia technicznego dla projektów inwestycyjnych m.in. poprzez utworzenie zasobu projektów inwestycyjnych o znaczeniu europejskim oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego;

  • poprawę otoczenia regulacyjnego w celu stworzenia lepszych warunków do inwestycji w UE, w tym eliminację barier utrudniających realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Jednocześnie prowadzone są prace zmierzające do utworzenia europejskiego portalu  projektów inwestycyjnych oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.

 

 

 
 Polecane filmy