Komitet Ekonomiczno-Społeczny

   Komitet Ekonomiczno – Społeczny rozpoczął swoją działalność już w 1958 roku. Zgodnie z zapisami art. 300 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jako organ doradczy wspomaga Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską. Jego działalność określają normy prawne zawarte w art. 300 – 304 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz regulamin wewnętrzny.


    Szczegółowy opis procedury wyboru polskiej reprezentacji w Komitecie Ekonomiczno – Społecznym został opublikowana na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 26 kwietnia 2006 roku.

 

   Komitet Ekonomiczno – Społeczny średnio wydaje 170 dokumentów w roku. Wszystkie przekazywane są organom decyzyjnym Unii Europejskiej, a następnie publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii.

 

Więcej o Komitecie Ekonomiczno – Społecznym: http://www.eesc.europa.eu 

 Polecane filmy