Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego: 7. Forum Strategii podejmujące kwestie przyszłości regionu i wizji rozwoju do roku 2030

We wtorek 8 listopada br. w Sztokholmie odbyło się po raz siódmy Forum Strategii w sprawie strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR).

 

W spotkaniu wzięli udział: Corina Creţu - unijna komisarz ds. polityki regionalnej, Stefan Löfven - premier Szwecji, Juha Sipilä - premier Finlandii, który przewodniczy Nordyckiej Radzie Ministrów oraz przedstawiciele ośmiu państw uczestniczących w EUSBSR, którzy omówili najlepsze sposoby na pobudzenie rozwoju regionu.

 

Już siódmy rok z rzędu strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, pierwsza strategia makroregionalna w historii, umożliwia wspólne zajmowanie się wyzwaniami, którym nie można sprostać na szczeblu krajowym, np. dotyczącymi czystej i bezpiecznej żeglugi, adaptacji do zmian klimatu oraz poprawy sieci transportowych. Konieczne są jednak dalsze działania. W szczególności potrzeba odnowienia i kontynuacji zobowiązań politycznych, skutecznego łączenia zasobów i wysiłków w zakresie komunikacji, które ukażą wartość dodaną strategii - powiedziała Corina Creţu.

 

 

 

Z kolei Stefan Löfven dodał: Podczas Forum Strategii w Sztokholmie skupimy się na przyszłości regionu Morza Bałtyckiego z naciskiem na wizję roku 2030. Wierzę, że nasz region może posłużyć za przykład wzorowej współpracy w kwestiach realizacji Agendy ONZ 2030. Dzięki współpracy nasz region pozostanie konkurencyjny, przyjazny środowisku i będą w nim powstawać miejsca pracy z myślą o przyszłości.

 

Nordycka Rada Ministrów wspiera proces odchodzenia naszych społeczeństw od paliw kopalnych na rzecz gospodarki opartej na biomasie w regionie Morza Bałtyckiego. W mojej wizji regionu Morza Bałtyckiego w roku 2030 stajemy się światowym liderem wprowadzania gospodarki o obiegu zamkniętym i biogospodarki, dzięki czemu Bałtyk stanie się o wiele bardziej czystym morzem i łatwiej będzie łagodzić zmiany klimatu - podsumował Juha Sipilä.

 

Debaty skoncentrowały się na przyszłych wyzwaniach i szansach dla regionu Morza Bałtyckiego oraz na wizji roku 2030. Podczas czterdziestu kilku sesji i seminariów ponad 1200 uczestników zastanawiało się, w jaki sposób strategia może przyczynić się do rozwoju w ramach trzech celów: Ocalmy morze, Połączmy region i Zwiększmy dobrobyt.

 

Forum Strategii to najważniejsze coroczne wydarzenie w ramach EUSBSR. W tym roku jego gospodarzem jest Szwecja i Nordycka Rada Ministrów, ściśle współpracujące z Komisją Europejską. Spodziewane jest uczestnictwo zainteresowanych stron z sektora prywatnego, samorządów i administracji rządowej, społeczeństwa obywatelskiego oraz świata nauki i mediów.

 

Tegoroczne Forum organizowane jest po raz siódmy. Poprzednie odbyły się w Estonii (2010 r.), Polsce (2011 r.), Danii (2012 r.), na Litwie (2013 r.), w Finlandii (2014 r.) i na Łotwie (2015 r.).

 

8. Forum Strategii odbędzie się w Niemczech w dniach 13-14 czerwca 2017 r.

 

Więcej informacji:

Strategie makroregionalne UE

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/

 Polecane filmy